SAN DIEGO, CALIFORNIA

2 marzo - 19:30

MINNEAPOLIS, MINNESOTA

5 marzo - 00:00

CHICAGO, ILLINOIS

6 marzo - 00:00

MILWAUKEE, WISCONSIN

8 marzo - 19:00

NEW YORK, NEW YORK

10 marzo - 18:00

VIC, ESPAÑA

14 marzo - 20:00